+421 911 278 003

Služby

~~~

špedícia & transport

Služby, ktoré ponúkame

Z

služby v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave

Z

služby v oblasti nadrozmernej dopravy

Z

služby v doprave nebezpečného tovaru (ADR)

Z

služby vo vnútroštátnej nákladnej cestnej doprave

Z

služby v oblasti urgentnej dopravy a expresných zásielok

Z

služby v námornej doprave

Z

služby v doprave nákladnými vozidlami od 1T po 24T

Z

zberná doprava

Z

služby v JIT doprave

Destinácie

pre medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu

– západná Európa – Francúzsko, Holandsko, Belgicko, Luxembursko, Veľká Británia, Írsko

– južná Európa – Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Grécko

– východná Európa – Bielorusko, Ukrajina, Moldavsko, Rusko

– severná Európa – Dánsko, Island, Nórsko, Švédsko, Fínsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko

– stredná Európa – Česká rep., Lichtenštajnsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovenská rep., Švajčiarsko

– Balkán – Chorvátsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Slovinsko, Macedónsko, Albánsko

– Blízky východ – Turkmenistan, Arménsko, Azerbajdžan

– Individuálne potreby zákazníka (Malta, Maroko, Uzbekistan, Turkmenistan a pod.)