+421 911 278 003

Kontaktujte nás

~~~

LUDA s.r.o., Legionárska 673/64, 911 01 Trenčín

Telefón : +421 911 278 003, +421 907 367 561

Emailová adresa : luda@luda.sk

IČO : 36776971

IČ DPH : SK2022383297

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Odd. Sro, vložka č. 17820/R

Bankové spojenie : VÚB a.s., Trenčín

IBAN/SWIFT : SK04 0200 0000 0023 0415 7954 / SUBASKBX